530-6500

Bogi Pétursson

Lögg. fasteignasali

Finnbogi Hilmarsson

Lögg. fasteignasali

Fleiri kaupsamningar voru gerðir 2014 en árið 2013.

Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá Ísland var um 9.400 kaupsamningum þinglýst árið 2014 á landinu öllu og námu heildarviðskipti með fasteignir tæplega 300 milljörðum króna. Meðalupphæð á hvern samning var um 32 milljónir króna. Til samanburðar má sjá að árið 2013 var veltan rúmlega 250 milljarðar, kaupsamningar 8.475 og meðalupphæð hvers samnings um 29 milljónir króna. Heildarvelta fasteignaviðskipta hefur því aukist um tæplega 20% frá árinu 2013 og kaupsamningum fjölgað um tæplega 11%. 

Sé litið til höfuðborgarsvæðisins stefnir heildarupphæð þinglýstra kaupsamninga í um 240 milljarð króna, kaupsamningar verða um 6300 og meðalupphæð kaupsamings verður um 38 milljónir króna. Heildarupphæð þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu á árinu 2013 var  195,6 milljarðar króna og fjöldi kaupsamninga var rúmlega 5.836. Meðalupphæð samninga árið 2013 var um 33,5 milljón króna. Heildarvelta á höfuðborgarsvæðinu hefur því aukist um tæplega 23% og fjöldi kaupsamninga hefur aukist um rúmlega 7%

.


Til baka